Antropologia: biologia-kultura-umysł

Kurs jest spojrzeniem na człowieka i jego ewolucję z punktu widzenia biologii, antropologii i psychologii ewolucyjnej.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • AnBi
 • 10  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 7 lipca 2023

O kursie

Niniejszy kurs przedstawia interdyscyplinarne spojrzenie na człowieka. Jego poszczególne moduły poświęcone są trzem perspektywom badawczym: ewolucyjnej antropologii biologicznej, antropologii kulturowej oraz psychologii ewolucyjnej.

"Nadzwyczajny naczelny", czyli ewolucyjna antropologia biologiczna. Pierwszy moduł kursu poświęcony jest biologicznej ewolucji człowieka. Co mówią nam skamieniałości? W czym różnimy sie od naszych przodków, a w czym jesteśmy do nich podobni? Kiedy i w jakich warunkach pojawił się Homo sapiens i kiedy zaczął podporządkowywać sobie środowisko? 

"Zawodowy obcy", czyli antropologia kultury. Celem niniejszego modułu jest pokazanie antropologii kulturowej od kuchni: na czym polegają badania terenowe? jak zrobić dobry wywiad? Czym jest "wrażliwość antropologiczna" oraz antropologia zaangażowana? W ramach modułu omawiane są zarówno klasyczne (Malinowski, Mead), jak i nowsze badania antropologiczne.

"Wiązka adaptacji", czyli psychologia ewolucyjna. Ostani moduł kursu omawia zarówno podstawy teoretyczne, jak i wyniki badań tej dyscypliny powstałej na styku nauk biologicznych oraz społecznych: jak wnioskowac można o strukturze umysłów naszych przodków? na czym w praktyce polegają dociekania psychologów ewolucyjnych? Czy psychologia ewolucyjna jest tylko chwilową modą, czy też dostarcza ona głębszego niż dotychczas wglądu w naturę ludzką

Kurs jest wynikiem współpracy antropolożki kultury i popularyzatorki nauki Anny Charko (Centrum Nauki Kopernik), biologa ewolucyjnego dr. Szymona Drobniaka (INoŚ UJ, Uniwersytet w Upsali) i kognitywisty dr. Mateusza Hohola (IFiS PAN, Centrum Kopernika)
Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

 1. Biologia: Miejsce człowieka wśród innych naczelnych
 2. Biologia: O pochodzeniu człowieka
 3. Kultura: wprowadzenie do antropologii kulturowej
 4. Kultura: badania terenowe
 5. Kultura: Wywiad antropologiczny
 6. Kultura: Netnografia
 7. Kultura: Antropologia zaangażowana
 8. Umysł: Podstawy psychologii ewolucyjnej
 9. Umysł: Narzędzie przetrwania
 10. Umysł: Narzędzie społeczne
 11. Egzamin

Wymagane umiejętności

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych osób.

Wykładowcy

dr hab. Mateusz Hohol

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. psychologii, dr filozofii, pracuje w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, kieruje Mathematical Cognition and Learning Lab UJ. Badacz poznania matematycznego oraz pojęciowych i metodologicznych problemów kognitywityki oraz interakcji między poznaniem i technologią. Autor wielu publikacji, w tym książki „Foundations of geometric cognition” (Routledge 2020).

Czytaj więcej

dr Szymon Drobniak

Doktor nauk biologicznych specjalizujący się w ekologii i biologii. Adiunkt w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej

Anna Charko

Pracuje w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie zajmuje się przede wszystkim komunikacją naukową. Zaangażowana w program Rzecznicy Nauki oraz projekt FameLab Poland, współtwórczyni Kawiarni Naukowych, medycznych hekatonów oraz pierwszego w Polsce naukowego stand-upa w Klubie Komediowym. Popularyzatorka nauki, interesują ją przede wszystim "zderzenia" ludzi z medycyną. Z wykształcenia antropolog kultury (Uniwersytet Warszawski). Prowadzi podcast ludzieimedycyna.pl.

Czytaj więcej