Antropologia: biologia-kultura-umysł

Kurs jest spojrzeniem na człowieka i jego ewolucję z punktu widzenia biologii, antropologii i psychologii ewolucyjnej.

O kursie

Niniejszy kurs przedstawia interdyscyplinarne spojrzenie na człowieka. Jego poszczególne moduły poświęcone są trzem perspektywom badawczym: ewolucyjnej antropologii biologicznej, antropologii kulturowej oraz psychologii ewolucyjnej.

"Nadzwyczajny naczelny", czyli ewolucyjna antropologia biologiczna. Pierwszy moduł kursu poświęcony jest biologicznej ewolucji człowieka. Co mówią nam skamieniałości? W czym różnimy sie od naszych przodków, a w czym jesteśmy do nich podobni? Kiedy i w jakich warunkach pojawił się Homo sapiens i kiedy zaczął podporządkowywać sobie środowisko? 

"Zawodowy obcy", czyli antropologia kultury. Celem niniejszego modułu jest pokazanie antropologii kulturowej od kuchni: na czym polegają badania terenowe? jak zrobić dobry wywiad? Czym jest "wrażliwość antropologiczna" oraz antropologia zaangażowana? W ramach modułu omawiane są zarówno klasyczne (Malinowski, Mead), jak i nowsze badania antropologiczne.

"Wiązka adaptacji", czyli psychologia ewolucyjna. Ostani moduł kursu omawia zarówno podstawy teoretyczne, jak i wyniki badań tej dyscypliny powstałej na styku nauk biologicznych oraz społecznych: jak wnioskowac można o strukturze umysłów naszych przodków? na czym w praktyce polegają dociekania psychologów ewolucyjnych? Czy psychologia ewolucyjna jest tylko chwilową modą, czy też dostarcza ona głębszego niż dotychczas wglądu w naturę ludzką

Kurs jest wynikiem współpracy antropolożki kultury i popularyzatorki nauki Anny Charko (Centrum Nauki Kopernik), biologa ewolucyjnego dr. Szymona Drobniaka (INoŚ UJ, Uniwersytet w Upsali) i kognitywisty dr. Mateusza Hohola (IFiS PAN, Centrum Kopernika)
Niniejszy kurs on-line powstał w ramach zadania „Ewolucja wszechświata-życia-kultury” realizowanego przez Fundację Centrum Kopernika, finansowanego w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Kategorie

 • Psychologia
 • Antropologia
 • Kulturoznawstwo
 • Biologia

Wykłady

 • Biologia: Miejsce człowieka wśród innych naczelnych
 • Biologia: O pochodzeniu człowieka
 • Kultura: wprowadzenie do antropologii kulturowej
 • Kultura: badania terenowe
 • Kultura: Wywiad antropologiczny
 • Kultura: Netnografia
 • Kultura: Antropologia zaangażowana
 • Umysł: Podstawy psychologii ewolucyjnej
 • Umysł: Narzędzie przetrwania
 • Umysł: Narzędzie społeczne

Wymagane umiejętności

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych osób.

Obejrzyj zapowiedź

 • Uczelnia: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Kod kursu: AnBi
 • Objętość kursu: 10 wykładów
 • Start nowej edycji:
  7 września 2019
 • Zapisz się

Prowadzący

dr Mateusz Hohol


Kognitywista, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje również w Sekcji Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Start”.  Interesuje się przede wszystkim poznaniem matematycznym, czyli tym jak umysł tworzy, przyswaja i przetwarza struktury numeryczne i geometryczne, a także metodologią (neuro)kognitywistyki. Autor i współautor wielu publikacji, w tym książek „Wyjaśnić umysł” i „Umysł matematyczny” oraz artykułów opublikowanych w czasopismach takich jak Psychological Research, PeerJ: the Journal of Life and Environmental Sciences, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Journal of Computational Neuroscience, Frontiers in Psychology, Foundations of Science. Popularyzator nauki, w szczególności wiedzy na temat działania mózgu, umysłu i teorii ewolucji. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i Polityką. Więcej informacji na stronie internetowej www.hohol.pl.

Prowadzący

dr Szymon Drobniak


Doktor nauk biologicznych, pracownik Zespołu Ekologii Populacyjnej w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Uppsali. Specjalizuje się w ekologii ewolucyjnej oraz genetyce ilościowej. Szczególnie interesuje go “zaglądanie” ptakom do łóżek, czyli ewolucja i znaczenie wszystkiego, co prowadzi do wyboru określonego partnera seksualnego. Zajmuje się popularyzacją nauki: jest zwycięzcą IV polskiej edycji konkursu FameLab, organizatorem Tygodnia Ewolucji w Krakowie, członkiem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz członkiem SciArt Center – nowojorskiego ośrodka badań nad sztuką i jej wykorzystaniem w badaniach naukowych i komunikacji naukowej. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książek "Co nas może zabić w mieście?" (Wyd. Czerwone i Czarne) oraz "Ewolucja: Przewodnik” (Wyd. AT i UJ).

Prowadzący

Anna Charko


Pracuje w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie zajmuje się przede wszystkim komunikacją naukową. Zaangażowana w program Rzecznicy Nauki oraz projekt FameLab Poland, współtwórczyni Kawiarni Naukowych, medycznych hekatonów oraz pierwszego w Polsce naukowego stand-upa w Klubie Komediowym. Popularyzatorka nauki, interesują ją przede wszystim "zderzenia" ludzi z medycyną. Z wykształcenia antropolog kultury (Uniwersytet Warszawski). Prowadzi podcast ludzieimedycyna.pl.