Analiza matematyczna I

Kurs otwarty

Kurs stanowi wprowadzenie do analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.

Zapisz się
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • Analiza1
 • 14  wykładów
 • Kurs otwarty
 • 13 września 2022

O kursie

Kurs stanowi wprowadzenie do analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. W jego zakres wchodzą zagadnienia omawiane standardowo na pierwszym semestrze wyższych studiów technicznych: od ciągów i szeregów liczbowych, poprzez granice i ciągłość funkcji aż do rachunku różniczkowego i całkowego. Dodatkowo, właściwy wykład poprzedzony jest współczesnemu, aksjomatycznemu ujęciu liczb naturalnych i rzeczywistych, a całość urozmaicona jest przykładami i zastosowaniami rodem z geometrii i fizyki. Niektóre przykłady pozostawione są Słuchaczom do samodzielnego przećwiczenia.


Kurs przygotowany w ramach zadania "Przełomy w naukach matematyczno-fizycznych – cykl wykładów on-line na Copernicus College", finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę; umowa nr 761/P-DUN/2019.

Program

 1. Wprowadzenie
 2. Liczby naturalne. Zasada indukcji
 3. Liczby rzeczywiste. Kresy górne i dolne
 4. Funkcje
 5. Ciągi liczbowe i ich granice
 6. Limes a potęgowanie. Podciągi
 7. Szeregi liczbowe i ich sumy
 8. Dwie definicje granicy funkcji
 9. Funkcje ciągłe - definicja i przykłady
 10. Własności funkcji ciągłych
 11. Definicja pochodnej. Pochodne najważniejszych funkcji
 12. Własności pochodnych. Reguła de l'Hospitala
 13. Badanie przebiegu zmienności funkcji
 14. Informacja na temat egzaminu
 15. Egzamin (test wielokrotnego wyboru)

Wymagane umiejętności

Ogólne rozeznanie w matematyce na poziomie szkoły średniej.

Kategorie

Wykładowcy

dr Tomasz Miller

Doktor nauk matematycznych specjalizujący się w fizyce matematycznej i analizie geometrycznej. Adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Czytaj więcej