Zapisując się na kursy zgadzam się:

· wypełniać wszystkie testy oraz egzaminy końcowe samodzielnie;

· samodzielnie przygotowywać wszystkie wypowiedzi pisemne zamieszczane na stronach Copernicus College;

· założyć i utrzymywać tylko jedno konto użytkownika, a także nie udostępniać innym osobom danych do logowania do swojego konta;

· nie podejmować żadnych nieprawomyślnych działań, których celem jest poprawienie własnych wyników w testach i egzaminach i/lub pogorszenie wyników innych użytkowników;

· nie publikować na Forum poprawnych odpowiedzi udzielanych przez siebie w testach i podczas egzaminów, ani nie udostępniać ich w żadnej innej formie innym użytkownikom.

 

Zachęcamy użytkowników Copernicus College do:

· zapoznawania się ze wszystkimi materiałami dostępnymi w ramach poszczególnych kursów;

· odrabiania prac domowych;

· zadawania pytań prowadzącym kursy na Forum;

· dyskusji z innymi użytkownikami na Forum.