Wyobraźnia

Wyobraźnia może być rozumiana na wiele sposobów, w zależności od tego z jakiej perspektywy o niej myślimy. Przede wszystkim, wyobraźnia wiąże się z myśleniem o obiektach, których obecnie nie doświadczamy zmysłowo. Biorąc pod uwagę prowadzone obecnie badania z zakresu ucieleśnionego poznania, wyobraźnię możemy potraktować jako specyficzny rodzaj symulacji mentalnej.

Wykładowca

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej