Wiedza-że – wiedza-jak

W filozofii często rozróżnia się dwa typy wiedzy: mówi się o wiedzy "że" (wiedzy propozycjonalnej) oraz wiedzy "jak" (wiedzy proceduralnej, umiejętności). Oba rodzaje wiedzy mają różny charakter i nie da się zredukować jednej do drugiej.

Wykładowca

dr Marek Jakubiec

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się głównie filozofią prawa, filozofią umysłu oraz badaniami nad ucieleśnieniem poznania.

Czytaj więcej