Trudny i łatwy problem świadomości

Trudne i łatwe problemy świadomości są ściśle powiązane z materializmem w obrębie tzw. problemu psychofizycznego. Według materialistycznego podejścia, fizyczny opis aktywności mózgu wystarczy, by w sposób wyczerpujący opisać zjawiska umysłowe, w tym zjawiska świadome. Twórca tych dwóch pojęć, David Chalmers, wskazuje, że nie jest to do końca prawda. Odwołując się do fizycznego opisu mózgu nie jesteśmy w stanie opisać subiektywnych przeżyć świadomych.