Rewolucja naukowa

Rewolucja naukowa to termin, który został wprowadzony do słownika filozofii nauki przez Thomasa Kuhna. Polega ona na zmianie wzorców postępowania naukowego wynikającego z paradygmatu.