Refleksyjność

Refleksyjność to skłonność do refleksji, czyli pogłębionego zastanawiania się nad sprawami podstawowymi, takimi jak pytania o to, co istnieje, jak istnieje, czy wreszcie – gdy wchodzimy na już naprawdę grząski grunt – po co istnieje. Obok pytań metafizycznych, człowiek refleksyjny stawia sobie również wiele pytań etycznych – o normy, jakimi powinniśmy się kierować w swoim postępowaniu. I nie robi tego tylko w konkretnych sytuacjach, gdy zastanawia się jak powinien postąpić. Zastanawia się nad tym, co dobre czy właściwe in abstracto – po prostu, ot tak. Tak rozumiana refleksyjność jest przydatna – jeśli nie niezbędna – w uprawianiu filozofii. Na co dzień może jednak stanowić pewne obciążenie.

Fragment tekstu "Ostatni mesjasz" Petera Wessela Zapffego został przytoczony za polskim tłumaczeniem "Den sidste Messias", które ukazało się w czasopiśmie "Analiza i egzystencja" (21/2013).