Redukcjonizm

Pojęcie redukcji występuje w logicznym empiryzmie w trzech różnych znaczeniach. Po pierwsze, w sensie redukcji potwierdzenia zdań teoretycznych do zdań obserwacyjnych. Drugie pojęcie redukcji wiąże się z poglądem na temat kumulatywnego rozwoju nauki. Logiczny empiryzm uważał, że nauka rozwija się w taki sposób, że do starych odkryć dodaje nowe, a zatem starsze teorie powinny się redukować do nowszych w takim sensie, że prawa starszych teorii powinny dać się wyprowadzić z nowszych. Trzecie rozumienie redukcjonizmu wiąże się z tzw. programem jedności nauki. Logiczni empiryście uważali, że nauka jest jednolitym przedsięwzięciem, w związku z czym prawa jakiejkolwiek nauki powinny być wyprowadzalne z nauki bardziej podstawowej.