Prawda

Piłatowe pytanie "Cóż to jest prawda?" jest bardzo ciekawe z filozoficznego punktu widzenia. O klasycznej i pragmatycznej definicji prawdy opowiada Łukasz Lamża.