Pesymizm filozoficzny

Pesymizm to zasadniczo stanowisko, czy może raczej postawa, charakteryzująca się podkreśleniem negatywnych stron natury ludzkiej i świata, w którym istniejemy. Istotnym elementem tego stanowiska jest dążenie do wyzbycia się pozytywnych oczekiwań w stosunku do życia czy pozytywnych iluzji. Wartość życia ludzkiego w opinii pesymistów jest przez większość ludzi przeceniana; nierzadko uznają oni też, że ludzka egzystencja jest bezwartościowa, absurdalna i pozbawiona jakiegokolwiek sensu.