Obrazkowa teoria znaczenia

Fakty dzielą coś z językiem: wspólną osnowę logiczną. Pozostawia to jednak poza zakresem tego, co można sensownie powiedzieć, wszelki dyskurs o wartościach i zasadach postępowania, a są to właśnie kwestie o szczególnej doniosłości egzystencjalnej. Wittgenstein kończy swe dzieło słynną tezą: „O czym nie można mówić, o tym należy milczeć”. Okazuje się, że milczeć należy niemal o wszystkim, co ma dla nas znaczenie.

Wykładowca

prof. dr hab. Bartosz Brożek

Profesor nauk prawnych, Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na WPiA UJ. Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Czytaj więcej

Kategorie