Norma

Każdy z nas z grubsza wie, czym jest norma: to specyficzny typ wypowiedzi, w której wskazane jest, jakie działania podmiot, czyli adresat normy, powinien podejmować, a jakich podejmować nie powinien. Norma może być ogólnym wyrażeniem typu „nikt nie powinien X” albo może być skierowana do konkretnego adresata „powinieneś/powinnaś postąpić tak a tak”.