Neuronalny korelat świadomości

Neuronalny korelat świadomości to określony stan fragmentu układu nerwowego, którego wystąpienie jest warunkiem wystarczającym do wystąpienia odpowiadających mu treści świadomych.