Naukowy program badawczy

Pojęcie naukowego programu badawczego wprowadził Imre Lakatos w rozprawie, która stanowi próbę syntezy pomiędzy falsyfikacjonizmem Karla Poppera a teorią rewolucji naukowych Thomasa Kuhna