Naturalizm metodologiczny

Pojęcie naturalizmu występuje w różnych subdyscyplinach filozofii, w związku z czym - jak wiele innych pojęć filozoficznych - jest wieloznaczne, jego znaczenie zależy od kontekstu. W kontekście rozważań na temat nauki naturalizmem (albo naturalizmem metodologicznym) nazywa się zasadę, wedle której w postępowaniu naukowym należy odwoływać się wyłącznie do pojęć rzeczy i zjawisk występujących w przyrodzie.