Metody badania świadomości

U początków psychologii świadomość była centralnym przedmiotem zainteresowania badaczy. Wykorzystywano wtedy metodę zwaną introspekcją, a celem było odkrycie podstawowej struktury umysłu. Ten problem badawczy nie zakończył się sukcesem a sama metoda okazała się niewiarygodna. W efekcie świadomość zniknęła z obszarów zainteresowania psychologów na ok. 100 lat. Dziś stosuje się cały szereg metod do jej badania.

Wykładowca

dr hab. Marek Binder

Psycholog, pracownik Zakładu Psychofizjologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się problematyką pamięci i badań nad świadomością.

Czytaj więcej