Mechanicyzm

Mechanicyzm to filozoficzny pogląd na świat, wedle którego świat jest w pewnych aspektach podobny do maszyny.