Język mechaniki kwantowej

Na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni do używania języka fizyki klasycznej. Używania tego języka do opisu własności kwantowych powoduje paradoksy oraz problemy interpretacyjne i filozoficzne. W mechanice kwantowej na przykład trudno powiedzieć, że własności istnieją w obiektach. One w zasadzie pojawiają się w interesujący sposób w momencie, w którym staramy się je zmierzyć. Z drugiej strony, dajemy sobie radę, by w języku klasycznym opowiadać o mechanice kwantowej, wprowadzając takie obiekty, jak funkcja falowa, spin, czy stan kwantowy, które potrafimy przynajmniej operacyjnie zdefiniować.