Interdyscyplinarność

Interdyscyplinarność to słowo, które w ostatnich kilku dekadach zrobiło zawrotną karierę. Na znaczeniu zyskały interdyscyplinarne badania naukowe, publikuje się wiele tekstów, w których zagadnienia analizowane są interdyscyplinarnie, słowo to pojawia się także w nazwach instytucji naukowych. Najogólniej rzecz ujmując jest to cecha metody badań naukowych prowadzonych we współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin.