Hipoteza ad hoc

Hipotezą ad hoc nazywa się hipotezę, którą wysuwa się tylko po to, by wyjaśnić jakieś zaskakujące zjawisko i poza tym, nie prowadzi ona do żadnych nowych przewidywań, czyli nie można jej w żaden sposób sprawdzić i istnieje ona w sposób zależny od wyjaśnianego przez siebie zjawiska.

Wykładowca

prof. dr hab. Adam Grobler

Profesor filozofii, pracownik Instututu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Ekspert z zakresu filozofii nauki, epistemologii i filozofii języka.

Czytaj więcej