Filozofia w nauce

Nauki wyrosły z filozofii i ślady tego dziedzictwa tkwią w samej nauce. Pomysł filozofii w nauce polega na tym, żeby w sposób zorganizowany odkrywać w naukowych teoriach i praktyce naukowej ślady odciśnięte przez filozofię. Uprawianie nauki czasem wręcz wymaga refleksji filozoficznej.