Falsyfikacjonizm

Falsyfikacjonizm jest kierunkiem wprowadzonym przez Karla Poppera w wyniku niezadowolenia kryterium demarkacji wprowadzonego przez logiczny empiryzm. Logiczny empiryzm głosił, że naukowe są te i tylko zdania, które są potwierdzalne empirycznie, ale Popper stwierdził, że dążenie do potwierdzeń nie jest właściwym zadaniem nauki, bo to pseudonauka dąży ciągle do potwierdzeń. W szczególności za nienaukową uważał Freuda teorię snów.