Empiryzm logiczny

Logiczny empiryzm charakteryzuje się poglądem, według którego sensowne są tylko zdania weryfikowalne empiryczne, czyli zdania naukowe. W związki z tym, empiryzm logiczny miał problem ze zdaniami matematyki i prawami logiki. Przyznawał im rolę gramatyki języka nauki.