Eksperyment

Pojęcie eksperymentu zostało wynalezione przez Francisa Bacona. Przed nim uważano, że wiedza rozwija się głównie dzięki obserwacji. Różnica między eksperymentem a obserwacją polega na tym, że ta ostatnia dotyczy zjawisk, które się nadarzają. Natomiast eksperyment polega na stworzeniu takich sytuacji, które mogłyby się w sposób naturalny nie wydarzyć, ale których zbadanie jest interesujące z naukowego punktu widzenia. Można powiedzieć, że różnica między obserwacją a eksperymentem jest taka, jak między podsłuchiwaniem a przesłuchiwaniem.

Wykładowca

prof. dr hab. Adam Grobler

Profesor filozofii, pracownik Instututu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Ekspert z zakresu filozofii nauki, epistemologii i filozofii języka.

Czytaj więcej