Czym jest nauka?

Czym jest nauka? Jak historycznie kształtowały się próby odróżnienia tego, co jest nauką od tego, co nią nie jest? Czym różni się od pseudonauki?