Czy nauka jest wiedzą?

Tytułowe pytanie może brzmieć absurdalnie, ale jego źródłem jest spostrzeżenie, że zdania nauki nie są prawdziwe w ścisłym sensie tego słowa. Tymczasem, zgodnie z dominującą analizą pojęcia wiedzy w epistemologii, prawdziwość jest koniecznym warunkiem do tego, by zdanie zaliczać do wiedzy.