Chaos

Termin "chaos" można różnie rozumieć. W rozumieniu klasycznym jest całkowitym "nieporządkiem". Na przełomie XIX i XX wieku powstała teoria chaosu, która dostarczyła nowego sposobu rozumienia tego terminu.