Anarchizm metodologiczny

Anarchizm metodologiczny to teza głosząca, że nie ma żadnej ustalonej metody naukowej, naukowcy stosują te metody, które akurat im się nadają do rozwiązania danego problemu a żadna metoda nie jest uświęcona.

Anarchizm metodologiczny jest wynalazkiem Paula Feyerabenda. Początkowo skłaniał się on do falsyfikacjonizmu Karla Poppera. Pierwszą obserwacją, która kazała mu odejść od tego poglądu, było spostrzeżenie, że nowe teorie nie zawsze są uogólnieniem starych, lecz często są samodzielnymi tworami, podpartymi odmiennymi motywacjami i w sposób konkurencyjny wyjaśniającymi zjawiska. Pod wpływem krytyki Feyerabend zaostrzał swoje stanowisko, by w 1974 roku opublikować książkę "Przeciw metodzie" będącą częścią dyskusji z Imre Lakatosem.