Agnostycyzm

Agnostycyzm kojarzy się nam zazwyczaj ze stanowiskiem w kwestii teizmu - chodzi o uznanie, że istnienie boga jest kwestią nierozstrzygalną. Tym samym, agnostycy lokują się niejako poza sporem między teistami a ateistami. Kwestia ta to jednak tylko przykład stanowiska agnostycznego, które stanowi jedno ze stanowisk w kwestii wartości poznawczej naszych dociekań.